Inclou-me a ritme de batuca

0% aportat

TERRITORI: Barcelona

CAUSA: Persones

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS):

  Reducció de les desigualtats

  Ciutats i comunitats sostenibles

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ: NO

PROJECTE AMB ACCIONS ACTIVES: SI. Permet que organitzacions participin de manera activa en el desenvolupament i consecució del projecte. Consulta les opcions a hola@kunectors.com

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest és un projecte que vol continuar transformant la comunitat amb les persones com a protagonistes actives del desenvolupament i identitat del barri mitjançant la co-creació de cultura.

Es proposa donar opcions de participació a tallers de batucada per treballar amb les persones no sols per a elles.

La batucada està servint com una eina d’expressió, de gestió de la diversitat i de transformació social des de fa més d’un any a molts barris de Barcelona.

Amb aquesta eina s’estan construint espais inclusius i d’acollida per a qualsevol persona del barri però sobretot per a les 115 persones que ja participen. Normalment tenen situacions difícils i estan a zones on hi ha conflicte i més risc de produir exclusió social:

Persones amb diversitat funcional, salut mental, dones que han viscut situacions de violència masclista, infants i joves en risc de vulnerabilitat social,  joves tutelats i ex tutelats pels serveis socials, joves que han viscut processos migratoris i es troben en situacions de vulnerabilitat social, joves sords, i veïnes i veïns dels diferents barris de Barcelona que gaudeixen amb la batucada i trenquen l’estigma de les etiquetes.

Amb aquests tallers inclusius es potencia:

  • Les relacions i els lideratges positius
  • La comunicació, l’expressió i transformació en positiu de les emocions
  • L’expressió corporal i la construcció d’un repertori de ritmes afrobrasilers
  • La vinculació
  • Sinergies amb altres entitats i agents culturals, socials i comunitàries del territori per a donar respostes col·lectives al context social i a les necessitats detectades prèviament.

Demanem suport per poder mantenir  l’assistència al taller de 10 persones que ho necessiten per sentir un vincle i una passió que no els faci caure en situacions de risc però que no poden pagar res.

 

IMPACTE DEL PROJECTE

La realització d’aquest projecte genera com a mínim aquests impactes:

IMPACTE EN LES PERSONES BENEFICIARIES:

– Sorgiment d’ una identitat pròpia més forta basada en l’autoestima i nou sentiment de pertinença a un grup de persones amb diferents experiències i realitats a les seves

– Augment de l’actitud positiva enfront la vida.

– Capacitat d’aprenentatge en grup i augment de la capacitat de gestió de l’ escolta activa, la paciència i el respecte davant les diferents capacitats dels companys.

– Consolidació de la capacitat de propiocepció: de la consciència corporal, també dels pensaments i de les emocions i sentiments a través de les experiències que es generen mitjançant els tambors.

 

IMPACTE PER A LES FAMILIES:

– Reducció dels prejudicis sobre els límits econòmics que tenen les famílies que participen en el projecte

-Augment de la participació en les activitats, accions comunitàries i esdeveniments que els seus familiars participants són protagonistes

– Millora de la seva qualitat de vida transformant el rol d’assistència en el d’acompanyament de les persones que participen al projecte

– Augment del temps lliure per a ocupar-se d’altres activitats i accions del seu dia a dia

 

IMPACTE EN L’ENTORN SOCIAL:

– Major conscienciació, visualització i reconeixement de que totes les persones són capaces i creadores.

– Consciència i acceptació de les diferents realitats i reconeixement de la diversitat.

– Reducció de les desigualtats.

– Augment de la rellevància col·lectiva dels espais d’inclusió a la comunitat

– Capacitat de gestionar i articular respostes col·lectives a les necessitats socials

– Enfortiment del teixit associatiu de la ciutat de Barcelona i rodalies amb un projecte innovador d’impacte social.

-Augment de l’èxit d’inserció i disminució de les probabilitats de caure en entorns de risc i vulnerabilitat.

– Creació d’un nou model de ciutat; més conscient,  acollidor i resolutiu.

 

IMPULS QUE SERIA NECESSARI

2.500€ per a fer un taller setmanal per a 10 persones durant un 6 mesos.

4 Voluntaris per donar suport dos vegades al mes als tallers del barri.

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Aquest impuls es destinarà a continuar amb el taller que estan fent ara i està en risc de desaparèixer i al manteniment del timbal de cada noi.

DATA INICI DEL PROJECTE

Març de 2020.

 

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 1€