Història local per un impacte global S'emet Certificat de Donació

0% funded

Història local per un impacte global

TERRITORI: Barcelonès

CAUSA: Educació i Persones

OBECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS):

  Fi de la pobresa

  Educació de qualitat

  Igualtat de gènere

  Reducció de les desigualtats

  Aliances per assolir els objectius

CERTIFICAT DE DONACIÓ: SI

ACCIONS ACTIVES: Permet que organitzacions participin de manera activa en el desenvolupament i consecució del projecte. Consulta les opcions a hola@kunectors.com

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest és un projecte que pretén donar impuls al projecte de vida d’una dona brillant sense recursos suficients que pot generar molts canvis al seu entorn però no podria sense suport.

Es vol dotar de la oportunitat de formació específica i de qualitat a una persona escollida entre molts com una de les persones que pot generar més oportunitats de desenvolupament.

La procedència d’aquesta persona  és un país en vies de desenvolupament a Àfrica amb situacions socials complicades que necessiten l’aplicació de noves fórmules a nivell d’estructura econòmica- social i educativa. Amb aquest projecte es vol reduir la necessitat de cooperar econòmicament amb una regió en concepte de caritat per començar a generar oportunitats de desenvolupament real i autonomia social.

Així doncs amb aquesta formació es facilita les bases per la implantació d’un nou model de gestió econòmica i la oportunitat de creixement social de les comunitats a la República Democràtica del Congo, específicament a les dones, que pateixen situacions de violència directa i indirecta i la falta d’oportunitats per mantenir i oferir valor al seu.

 

IMPACTE DEL PROJECTE

La realització d’aquest projecte genera com a mínim aquests impactes:

IMPACTE EN L’ALUMNE:

 • Augment dels seus coneixements aplicables a la seva estructura d’origen
 • Creixement de les oportunitats de generar feina de qualitat i emprendre projectes innovadors i d’impacte social
 • Expansió de la xarxa de coneguts entre persones amb les mateixes inquietuds
 • Aprenentatge d’una nova cultura i creixement a nivell personal
 • Relació amb un entorn innovador que facilita l’expansió de coneixement
 • Accessibilitat a recursos sanitaris
 • Desenvolupament de la capacitat de lideratge
 • Coneixement per desenvolupar accions adequant-les al canvi social i implementant un nou paradigma de Desenvolupament Sostenible i comunitari (ODS)

IMPACTE EN LA COMUNITAT D’ORIGEN:

 • Accés a treball de qualitat en un projecte innovador que proporciona solucions innovadores
 • Augment de la qualitat de vida
 • Augment dels recursos econòmics i per tant del consum i la reinversió
 • Conscienciació de la capacitat de poder estudiar i accedir a altres paradigmes més enllà dels coneguts
 • Augment de l’autoestima personal i grupal

IMPACTE EN L’ESCOLA I ELS COMPANYS:

 • Conscienciació de les diferents realitats en altres regions
 • Coneixement i relació amb les maneres de fer d’altres cultures
 • Disminució dels prejudicis per origen i procedència
 • Enriquiment cultural
 • Expansió de la xarxa de contactes per la generació de projectes

IMPACTE EN LA NOSTRA SOCIETAT I EMPRESES:

 • Intercanvi de coneixements i de valors
 • Disminució de prejudicis
 • Oportunitat per captar talent jove amb una formació dirigida al lideratge i el compromís social
 • Introducció a la seva estructura de bones pràctiques des d’una perspectiva de la sostenibilitat.

La persona que actualment aprofita aquesta beca, està desenvolupant un projecte per implementar al seu país, Nigèria.

Consisteix a desenvolupar incubadores per a nadons prematurs que no depenguin d’electricitat, sinó de fonts d’energia alternatives. D’aquesta manera, els freqüents talls de llum no seran un problema per preservar  seva la vida, on la mortalitat infantil per naixement prematur és molt elevada.

Gràcies a la beca  no només es forma ella i impulsa la seva carrera professional, sinó que sobretot genera solucions humanitàries que poden salvar moltes vides al seu país.

IMPULS QUE SERIA NECESSARI

8.000€  La Fundació de l’escola aporta la mateixa quantitat

* Aquest projecte facilita contraprestacions per a organitzacions que vulguin fer aportacions actives. Consulta a hola@kunectors.com

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Aquest impuls es destinarà a cobrir  part dels desplaçaments, vivenda i formació de la persona durant el curs de formació.

DATA D’INICI DEL PROJECTE

Setembre de 2020.

 

 

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 1€