Recaptats 150€
1%
Objectiu 15.600€

Salut Accessible: Suport i medicaments per les malalties renals

Projecte d'atenció social especialitzada junt amb l'Institut Català de la Salut per a persones afectades de malaltia renal crònica o altres patologies associades que no disposen de recursos ni ajuts per rebre els medicaments ni suport assistencial, social, sanitari i psicològic. Ens ajudes a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones?
Recaptats 8.041€
Objectiu il · limitat

Ajudem a protegir la Conca d’ Òdena de la Covid-19

TERRITORI: Baix Llobregat