Recaptats 170€
1.1%
Objectiu 15.700€

Teràpia amb nines

Aquesta proposta innovadora d’intervenció no farmacològica en persones amb diagnòstic de demència facilita l’experiència de vinculació de la persona gran amb la nina, i permet el desenvolupament de la capacitat de socialització i d’expressió emocional. Això ajuda a mantenir les habilitats cognitives i la memòria.
Recaptats 1.210€
3.7%
Objectiu 32.800€

Lolailo, atenent dones al carrer

El projecte Lolailo, atenent a carrer, una mirada feminista és un projecte per donar reforç, suport i apoderament a totes les dones de l’àrea metropolitana de Barcelona que estan en situació de carrer.
Recaptats 0€
0%
Objectiu 3.300€

Projecte +45. Persones de qualitat

Lluitem contra la discriminació per edat formant en un Programa específic de Recerca de Feina i Transició Professional. Un programa formatiu dissenyat amb motiu del context actual i previsions futures. Tenir la oportunitat de realitzar aquest Programa de formació facilita a les persones que ara estan desocupades poder accedir de manera més fàcil al mercat laboral.
Recaptats 0€
0%
Objectiu 5.500€

Beques COVID-19

Aquest és un projecte que té com a objectiu finançar un conjunt de beques i ajudes dirigides als col•lectius professionals d’arreu del país més afectats per la Covid-19 amb l'objectiu que cap estudiant hagi de quedar-se a les portes o abandonar els seus estudis a causa de la pandèmia.
Recaptats 745€
11%
Objectiu 6.750€

Art per créixer en valors

Innovador programa comunitari d’ARTS a l' Anoia. Un espai de trobada i participació on infants, joves, gent gran i famílies puguin trobar-se i compartir, on poder-se expressar i créixer a través del teatre, la música, la dansa i altres expressions artístiques.
Recaptats 870€
58%
Objectiu 1.500€

Superem el bullying

Recaptats 0€
0%
Objectiu 500€

Empowerment horticola

Recaptats 150€
1%
Objectiu 15.600€

Salut Accessible: Suport i medicaments per les malalties renals

Projecte d'atenció social especialitzada junt amb l'Institut Català de la Salut per a persones afectades de malaltia renal crònica o altres patologies associades que no disposen de recursos ni ajuts per rebre els medicaments ni suport assistencial, social, sanitari i psicològic. Ens ajudes a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones?