Educació i Innovació per a un futur sostenible S'emet Certificat de Donació

0% aportat

TERRITORI: Es realitza a Barcelona i l’impacte és global.

CAUSA: Educació i Persones

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS):

  Educació de qualitat

  Reducció de les desigualtats

  Ciutats i comunitats sostenibles

  Acció pel clima

  Aliances per assolir els objectius

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ: SI

ACCIONS ACTIVES: Permet que organitzacions participin de manera activa en el desenvolupament i consecució del projecte. Consulta les opcions a hola@unectors.com

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest és un projecte que pretén donar impuls al projecte de vida d’una persona amb moltes capacitats que pot generar molts canvis al seu entorn i comunitat però no podria sense suports.

Es vol dotar de la oportunitat de formació específica i de qualitat a una persona escollida entre molts com una de les persones que pot generar més oportunitats d’ innovació en sostenibilitat.

Amb aquest projecte es vol promoure la igualtat d’oportunitats i el talent, fomentar les propostes i projectes que permetin un impacte positiu i sostenible en el futur de tots.

Es vol obrir el projecte a l’impuls d’organitzacions i persones  compromeses en generar aliances promoure la sostenibilitat i la innovació per poder donar suports a aquesta persona durant el curs de formació.

IMPACTE DEL PROJECTE

La realització d’aquest projecte genera com a mínim aquests impactes:

IMPACTE EN L’ALUMNE:

 • Augment de la creativitat per donar solucions que siguin reals i sostenibles.
 • Opcions reals al desenvolupament de projectes innovadors
 • Creixement de les oportunitats de generar feina de qualitat.
 • Expansió de la xarxa de coneguts entre persones amb les mateixes inquietuds
 • Aprenentatge d’una nova cultura i creixement a nivell personal
 • Relació amb un entorn innovador que facilita l’expansió de coneixement
 • Accessibilitat a recursos sanitaris
 • Desenvolupament de la capacitat de lideratge
 • Coneixement per desenvolupar accions adequant-les al canvi social i implementant un nou paradigma de Desenvolupament Sostenible i comunitari (ODS)

IMPACTE EN L’ESCOLA I ELS COMPANYS:

 • Conscienciació de les diferents realitats en altres regions
 • Coneixement i relació amb les maneres de fer d’altres cultures
 • Disminució dels prejudicis per origen i procedència
 • Enriquiment cultural
 • Expansió de la xarxa de contactes per la generació de projectes

IMPACTE EN LA NOSTRA SOCIETAT I EMPRESES:

 • Augment de la implantació de projectes reals que permetin el creixement social, tecnològic i industrial basat en nous paradigmes ambientals, sostenibles i respectuosos.
 • Intercanvi de coneixements i de valors
 • Disminució de prejudicis
 • Oportunitat per captar talent jove amb una formació dirigida al lideratge i el compromís social
 • Introducció a la seva estructura de bones pràctiques des d’una perspectiva de la sostenibilitat.

IMPULS QUE SERIA NECESSARI

5.000€

* Aquest projecte facilita contraprestacions per a organitzacions que vulguin fer aportacions actives. Consulta a hola@kunectors.com

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Aquest impuls es destinarà a cobrir part dels desplaçaments i formació de la persona durant el curs.

DATA INICI DEL PROJECTE

Setembre de 2020.

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 1€