donació eada tecnològic

Desenvolupant talent, creant impacte S'emet Certificat de Donació

3% aportat

Desenvolupant talent, creant impacte

TERRITORI: Es realitza a Barcelona i l’impacte és global.

CAUSA: Educació i Persones

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS):

  Educació de Qualitat

  Igualtat de Gènere

  Industria, Innovació i Infraestructura

  Ciutats i Comunitats Sostenibles

  Aliances per assolir els objectius

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ: SI

ACCIONS ACTIVES: Permet que organitzacions participin de manera activa en el desenvolupament i consecució del projecte. Consulta les opcions a hola@kunectors.com

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Creiem que  les dones tenen molt talent i s’ha creat aquest projecte per poder donar oportunitats a dones formades en ciència i tecnologia que poden generar un canvi real.

Aquest és un projecte que pretén facilitar la formació específica i de qualitat per a dones formades en ciència i tecnologia per facilitar la innovació i impacte real que alhora redueix les desigualtats i facilita la consecució d’un futur més sostenible. El teu impuls facilita nous models de referents en ciència i innovació.

Es vol obrir el projecte a l’impuls d’organitzacions i persones  compromeses en generar aliances i promoure models d’igualtat, sostenibilitat i innovació per poder donar suports a aquesta persona durant el curs de formació.

IMPACTE A LLARG TERMINI

La realització d’aquest projecte genera com a mínim aquests impactes:

IMPACTE EN L’ALUMNA:

 • Augment de possibilitats d’èxit per accedir a llocs rellevants en els camps de ciència i tecnologia
 • Trencar sostres de vidre.
 • Esdevenir un nou model per a altres nenes i dones
 • Opcions reals al desenvolupament de projectes innovadors
 • Creixement de les oportunitats de generar feina de qualitat.
 • Aprenentatge d’una nova cultura i creixement a nivell personal
 • Relació amb un entorn innovador que facilita l’expansió de coneixement
 • Accessibilitat a recursos sanitaris
 • Desenvolupament de la capacitat de lideratge
 • Coneixement per desenvolupar accions adequant-les al canvi social i implementant un nou paradigma de Desenvolupament Sostenible i comunitari (ODS)

IMPACTE EN L’ESCOLA I ELS COMPANYS:

 • Conscienciació de les diferents realitats en altres regions
 • Coneixement i relació amb les maneres de fer d’altres cultures
 • Disminució dels prejudicis per origen i procedència i sexe
 • Enriquiment cultural
 • Expansió de la xarxa de contactes per la generació de projectes

IMPACTE EN LA NOSTRA SOCIETAT I EMPRESES:

 • Augment de la implantació de projectes reals que permetin el creixement social, tecnològic, científic i industrial basat en nous paradigmes sostenibles i respectuosos.
 • Intercanvi de coneixements i de valors
 • Reducció de les desigualtats mitjançant nous models femenins
 • Disminució de prejudicis
 • Oportunitat per captar talent jove amb una formació dirigida al lideratge i el compromís social
 • Introducció a la seva estructura de bones pràctiques des d’una perspectiva de la sostenibilitat.

IMPULS QUE SERIA NECESSARI

5.000€

* Aquest projecte facilita contraprestacions per a organitzacions que vulguin fer aportacions actives. Consulta a hola@kunectors.com

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Aquest impuls es destinarà a cobrir part dels desplaçaments i formació de la persona durant el curs.

DATA INICI DEL PROJECTE

Setembre de 2020.

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Donació Total: 10€