Gran capacitat de la discapacitat per crear un producte genial S'emet Certificat de Donació

0% aportat

TERRITORI: Baix Llobregat

CAUSA: Persones

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS):

  Fi de la pobresa

  Treball decent i Creixement econòmic

  Reducció de les desigualtats

  Acció pel clima

CERTIFICAT DE DONACIÓ: SI

ACCIONS ACTIVES: Aquest projecte permet que organitzacions participin de manera activa en el desenvolupament i consecució del projecte. Consulta les accions en hola@kunectors.com

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest és un projecte d’economia  circular i social que pretén dinamitzar l’acció social-laboral del territori del Baix Llobregat amb un producte que vol arribar a ser part de la “Revolució inclusiva”.

Es proposa la fabricació d’un producte original creat per l’entitat;  artesanal, ecològic, reciclat i social. Amb aquesta acció es vol crear, mantenir i augmentar els llocs de treball que s’ofereix a persones amb discapacitat i fomentar així la seva autonomia personal.

Les persones que poden ser beneficiades estan afectades per una discapacitat intel·lectual , pateixen envelliment prematur o bé  tenen més afectades les seves capacitats motores. Normalment tenen dificultats per la seva inserció al món laboral. Totes tenen més de 40 anys.

En un inici aquest projecte podria ocupar a 10 persones però en un futur aquest projecte es vol oferir feina a unes 45 persones.

 

IMPACTES DEL PROJECTE

La realització d’aquest projecte genera com a mínim aquests impactes:

IMPACTE EN LES PERSONES TREBALLADORES:

  • Permet que aquestes persones puguin mantenir la seva autonomia oferint-los la possibilitat de tenir recursos i capacitat de decisió sobre les seves vides.
  • Genera connexió social i augment de l’ autoestima mitjançant les relacions interpersonals generades al lloc de feina i la vàlua que s’en desprèn de l’ activitat laboral.
  • Augmenta la salut i redueix  les malalties físiques i mentals. L’activitat laboral i les rutines fomenten l’ equilibri, la salut i la consciència sobre el cos, per tant si aquestes persones estan ocupades sentiran augment del sentiment de benestar.

IMPACTE EN LES FAMÍLIES:

  • Augment del sentiment de suport. Si les persones estan ocupades en un lloc que vetlla per donar treball de qualitat i  ajudes, la família no es sent sola davant les necessitats dels seus familiars afectats amb discapacitat intel·lectual.
  • Augment de temps disponible. Si els seus familiars estan ocupats els facilita que puguin tenir temps per poder treballar o per poder ocupar-lo en altres qüestions.

IMPACTE EN L’ENTORN SOCIAL:

  • Canvi del concepte d’ “inservilitat” de persones amb discapacitat per la idea de “son capaces”.
  • Augment de la confiança de les empreses en la capacitat laboral de les persones amb diversitat funcional.
  • Augment de projectes que puguin donar oportunitats a persones amb diversitat funcional.
  • Augment del consum de productes ecològics, reciclats i usables per part de la comunitat.
  • Augment de la consciència de corresponsabilitat i sostenibilitat social.

 

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Aquest impuls es destinarà a comprar part de la maquinària i començar totes les gestions i activitats per poder iniciar la transició de canvi de llocs d’ocupació a aquests més adaptats a les seves capacitats.

Es pretén que aquest mateix any aquestes persones puguin fer la transició a aquests lloc de treball adaptats i poder donar oportunitats econòmiques,  socials i laborals a persones amb moltes capacitats.

DATA INICI DEL PROJECTE

Gener de 2020.

 

 

 

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 10€