Les empreses espanyoles, cada vegada més conscients de la seva responsabilitat social

Les empreses espanyoles, cada vegada més conscients de la seva responsabilitat social

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és “una manera de dirigir les empreses basat en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre els seus clients, empleats, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general”, segons la definició de l’Observatori de RSC d’Espanya.

I per què la RSC és un concepte important per a l’economia i la societat? La Responsabilitat Social Corporativa s’ha convertit en una eina que minora el possible impacte negatiu de les multinacionals, embardissades en una forta competència a nivell global, sobre els drets socials, laborals, el medi ambient i en definitiva, sobre els drets humans, segons expliquen l’Observatori de la RSC a Espanya.

Segons ressalten des de l’Observatori, “existeix un acord sobre les grans àrees temàtiques que abasta la RSC: l’econòmica, la social i la mediambiental”.

No obstant això si alguna cosa caracteritza a la Responsabilitat Social Corporativa és el seu caràcter pluridimensional que afecta a diferents àmbits de la gestió de l’empresa: drets humans, pràctiques de treball i ocupació, protecció de la salut, qüestions mediambientals, lluita contra el frau i la corrupció i interessos dels consumidors.

La RSC ha de ser voluntària o obligatòria? Segons David Lafuente, coordinador del llibre ‘9 necessaris debats sobre la responsabilitat social’ (Comares Editorial), en el qual han participat prop de cent experts de diferents àmbits professionals, “existeix la disjuntiva de si la RSC ha de ser voluntària o obligatòria. Ha de ser voluntària per pròpia definició. Quan deixa de ser voluntària passa a ser compliment normatiu”.

Què és la RSE? A més de la RSC existeix un concepte similar que és la Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

La responsabilitat social de l’empresa, segons la definició de l’Organització Internacional del Treball (OIT), és “el conjunt d’accions que prenen en consideració les empreses, perquè les seves activitats tinguin repercussions positives sobre la societat i que afirmen els principis i valors pels quals es regeixen, tant en els seus propis mètodes i processos interns, com en la seva relació amb els altres actors”.

La RSE és una iniciativa de caràcter voluntari, que només depèn de l’empresa, i es refereix a activitats que es considera depassen el mer compliment de la legislació.

Responsabilitat ètica de l’empresa Algunes de les principals responsabilitats ètiques de l’empresa a nivell social i amb els seus propis treballadors són, per exemple, respectar el medi ambient (evitar qualsevol tipus de contaminació, racionalitzar l’ús de recursos naturals…). Altres exemples són lluitar contra la corrupció i a favor de la transparència, respectar els drets humans amb unes condicions de treball dignes que afavoreixin la salut laboral, implicar els consumidors i resta de la societat així com als seus empleats en les bones pràctiques de RSC.

I com està Responsabilitat Social Empresarial a Espanya? Segons el VInforme d’Impacte Social de les Empreses desenvolupat per Deloitte al costat de la Fundació Éssers, “la inversió en projectes de RSE continua creixent i ascendeix a 846 milions d’euros, un 10% més respecte a l’any anterior” a tancament de l’any 2017.

Altres xifres rellevants són que la inversió en projectes de RSE a Espanya continua en augment: 449 milions d’euros, un 2% més que l’any anterior. A més, va haver-hi 32 milions de persones impactades i 24 milions de beneficiaris directes, un 32% més que en l’exercici anterior.

La cobertura de necessitats socials (com l’educació i la salut), l’ocupació o la integració laboral van ser les àrees d’actuació en les quals les empreses van posar el focus principalment.

Projectes entorn de l’ocupació El 32% dels projectes de RSE s’han desenvolupat entorn de l’ocupació. El volum de persones integrades laboralment a final d’any continua creixent de manera notable, duplicant la xifra de l’estudi anterior: de 64.000 persones en 2016 a 118.000 persones l’any 2017.

Hem d’apostar per un planeta que redueixi les desigualtats o serem pastura del totalitarisme

Finalment, cal preguntar-se cap a on va la RSC en el futur. Segons pronostica David Lafuente, “té molt a veure amb el concepte de voluntarietat. Cal fixar les voluntats compartides i fixar normatives, una espècie de línies vermelles, en les quals ja no s’admeten reculades”.

Per exemple, segons recalca, “en matèria d’igualtat és impossible anar cap endarrere. L’individualisme ens portaria a una destrucció”. Lafuente considera que “hem d’apostar per un planeta en el qual capiguem tots, que redueixi les desigualtats, o serem pastura del totalitarisme”.

Font: www.20minutos.es

Deixa un comentari