Teràpia amb nines

1% aportat

TERRITORI: Anoia

CAUSA: PERSONES

ODS – Aquest projecte contribueix a l’assoliment d’ aquests Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS):

salut   Salut i benestar

  Reducció de les desigualtats

  Aliances per assolir els objectius

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ:  NO emet certificat de donació.

 

PROJECTE AMB ACCIONS ACTIVES: Per les característiques d’ aquest projecte les organitzacions i empreses NO poden fer voluntariat o participar de manera activa en el desenvolupament i consecució de les accions.

Consultar les opcions de visita al projecte a hola@kunectors.com

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

Aquest projecte cerca impulsar la teràpia amb nines a la Residència i Centre de dia Pare Vilaseca, dirigida a persones grans que tenen Alzheimer, demència o altres trastorns cognitius.

La teràpia amb nines es va iniciar com a prova pilot al centre amb 25 persones el gener del 2022 amb uns primers resultats molt satisfactoris. Ara es pretén facilitar que se’n puguin beneficiar més persones a les unitats de psicogeriatria i d’alta dependència del centre.

Busquem aliances i col·laboracions per generar més impacte; si disposem dels recursos es podrà ampliar la freqüència de la teràpia i el nombre de persones que poden gaudir aquest recurs.

Aquesta teràpia és una intervenció no farmacològica poc coneguda fins ara. Utilitza la nina no com una joguina, sinó com un element simbòlic que permet generar dinàmiques per a estimular a la persona en diferents vessants i al mateix temps oferir experiències de benestar.

Les persones amb diagnòstic de demència en estadi moderat perceben el nino o nina com un bebè real. A partir d’aquesta percepció es generen dinàmiques que afavoreixen a la persona a través del vincle que es genera amb la nina, la terapeuta i la resta de persones que hi participen.

S’afavoreix la socialització, oferint un espai en el que poder conversar. Gràcies a aquest espai i a les dinàmiques que es generen s’aconsegueix incidir en el seu benestar a través de la millora de l’estat d’ànim.

D’altra banda, s’incentiven capacitats cognitives com la memòria mitjançant el record de cançons o afavorint converses relacionades amb el seu paper de cuidadors o cuidadores.

Hi ha persones que sovint no participen de dinàmiques grupals ja que no resulten significatives per elles, però que s’involucren en la teràpia amb nines adoptant un paper actiu i mostrant una iniciativa que difícilment s’observa d’altra forma. També s’observa un increment de l’atenció i dediquen més temps a aquesta tasca que els pocs minuts que dediquen a d’altres tasques.

Els beneficis d’aquesta teràpia estan objectivament demostrats i hi ha diversos estudis que els avalen. Es tracta de validar el que la persona pensa i sent i proporcionar experiències positives, posant en primer lloc el benefici terapèutic.

Amb la implantació d’aquest projecte es pretén que l’experiència d’ingrés a una residència no suposi una ruptura amb el projecte de vida de la persona. Es vol donar continuïtat a tot allò que és important per a cada persona, el que ha definit la seva identitat i li ha proporcionat benestar, il·lusió, i alegria.

Volem donar una atenció de qualitat per la salut emocional, no sols física, i estar a l’alçada de les expectatives més humanes que tots tenim. Ens ajudes a crear un nou model d’atenció i acompanyament?

 

IMPACTES EN LES PERSONES GRANS ATESES

Donar sentit a la quotidianitat de la persona gran assumint el rol de persona cuidadora, fet que proporciona benestar emocional.

-Tenir un espai on vincular-se i expressar les necessitats emocionals.

-Assumir un rol actiu, de ser una persona que cuida enlloc d’una persona a la que cuiden, recuperant tasques desenvolupades en el passat.

-Reducció en l’ús de medicacions que s’utilitzen per la reducció dels estats d’angoixa, agitació o agressivitat.

-Millora del benestar i de la convivència, no sols de la persona que rep la teràpia, sinó també de les persones grans que conviuen amb ella.

 

IMPACTES EN ELS PROFESSIONALS

-Millora en aspectes relacionals entre les persones ateses i els professionals, tot facilitant la interacció.

-Millora significativa en les activitats quotidianes en les que sovint apareixen dificultats.

-Millora de la satisfacció dels professionals, degut al benestar que aporten a les persones que reben la teràpia i a les que conviuen amb elles.

 

IMPACTES EN FAMILIARS

-Es facilita la interacció entre familiars i residents gràcies a les noves dinàmiques que es generen.

– Augment dels espais compartits satisfactoris.

– Foment de l’atenció i priorització de les capacitats que encara es mantenen per sobre de les pèrdues de capacitats.

-Millora en aspectes relacionals en els que la nina és un punt de connexió.

 

IMPACTES EN EL SISTEMA SANITARI I LA SOCIETAT

-Innovació de l’atenció i la gestió psicoafectiva del període de senectut o demència.

-Reducció de la despesa en medicaments utilitzats per la reducció dels estats d’angoixa, agitació o agressivitat.

 

IMPULS QUE SERIA NECESSARI:

15.700€

 

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Aquest impuls econòmic es destinarà a habilitar i moblar una sala en una unitat d’alta dependència com si es tractés d’una habitació de bebè.  En aquesta part del centre és on es troben les persones que presenten un deterior cognitiu més greu i que més es poden beneficiar d’aquesta teràpia.

També s’incrementarà el nombre de persones que reben la teràpia, i la freqüència de les sessions.

L’objectiu és donar un pas més en aquesta intervenció per a enriquir l’experiència en qualitat i nombre de persones beneficiades.

 

DATA D’INICI DEL PROJECTE

El projecte es pot posar en marxa en el termini d’un mes un cop es disposi dels recursos necessaris.

 

 

 

 

SELECCIONA AQUÍ LA QUANTITAT DE € QUE VOLS APORTAR

  • Per rebre el teu certificat de donació omple tots els camps del formulari
Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 30€