El teatre com a vincle entre generacions

0% aportat

TERRITORI: Barcelona

CAUSA: Persones

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS): 

  Salut i Benestar

  Reducció de les desigualtats

  Ciutats i comunitats sostenibles

  Aliances per assolir els objectius

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ: SI

ACCIONS ACTIVES:  SI,  Aquest projecte  permet que organitzacions participin de manera activa en el desenvolupament i la seva consecució. Consulta les opcions a  hola@kunectors.com

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest és un projecte que vol promoure a Barcelona ciutat la interrelació entre joves i grans mitjançant un taller de teatre intergeneracional en el qual hi participin persones grans que viuen en una residència de la ciutat i joves voluntaris i voluntàries estudiants de teatre. En total són un grup de 12 persones.

L’objectiu és fomentar la socialització entre ambdós col·lectius i promoure les relacions intergeneracionals que suposen un clar benefici per una banda, com a vehicle d’estimulació del col·lectiu de gent gran pel que suposa en l’enfortiment de la seva autoestima i autoconfiança en aquesta etapa de la seva vida, i per altra com aprenentatge en la gent jove ja que els suposa un trencament del seu entorn de confort per conèixer, posar en valor i normalitzar relacions amb altra generació llunyana, qüestió que es valora com a molt important en el seu procés de formació.

Així doncs, i de manera concreta, proposem aquest projecte que consisteix en un taller de teatre amb un grup de 10/12 persones (majors i  joves).

L’objectiu és treballar a través del teatre les relacions entre generacions, la autoconfiança i la estimulació cognitiva.

El taller és realitza setmanalment, en sessions d’una hora i mitja de durada i estaran dirigides per una persona professional del teatre

El taller es farà en sessions setmanals d’una hora i mitja de durada al llarg de l’any 2020, dirigides per una persona professional del teatre, en les quals treballaran tècniques d’interpretació.

Durant les sessions es dedicarà un temps a la relaxació, la improvisació i exercicis de vocalització. Es treballarà la creativitat, la capacitat d’improvisació i la rapidesa mental mitjançant jocs i altres tècniques de interpretació. S’exercitarà l’agilitat intel·lectual i els reflexos.

S’estimularà la participació de tot el grup intercanviant actuacions, opinions i aptituds.

Aquest treball en grup de manera periòdica i sostinguda esdevindrà un valor per la cohesió i les interrelacions personals.

El resultat de les sessions serà la representació d’una obra escollida en un teatre a final d’any.

Es demana suport actiu per poder desenvolupar aquest projecte amb els grup de persones voluntàries que estudien teatre i les persones que viuen a una residència ubicada al districte Sarrià- Sant Gervasi.

Ho fem junts?

IMPACTES DEL PROJECTE

Per experiència de l’entitat en altres programes similars, es constata que desprès de les intervencions tots dos col·lectius valoren molt positivament les experiències, senten que els han aportat grans beneficis a nivell personal i com a grup i reconeixen que han aconseguit crear-se relacions molt enriquidores. Aquestes valoracions es recullen per l’entitat i li serveixen de base i d’impuls per l’organització de noves accions.

La realització d’aquest projecte genera com a mínim aquests impactes:

IMPACTE EN LES PERSONES GRANS BENEFICIARIES QUE VIUEN A LES RESIDÈNCIES:

 • Augment de la capacitat cognitiva en àrees de memòria.
 • Enfortiment de l’agilitat mental, rapidesa i reflexos. Augment de la capacitat de comunicació i improvisació.
 • La inclusió social augmenta el sentiment de benestar i les ganes de participar.
 • Autovaloració per ser reconegut i acceptat. Augment del sentiment de dignitat.
 • Reconeixement d’un mateix com a portador de valor.
 • Disminució de l’aïllament.
 • Augment del sentiment de pertinença: a una generació, al grup actual, etc.
 • Implicació en la formació dels/les joves.
 • Augment de la qualitat de vida i del grau de satisfacció per un oci que omple i els permet exercir autodeterminació personal.

 

IMPACTE EN QUANT AL GRUP DE JOVES VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES ESTUDIANTS

 • Augment de la capacitat de compromís personal i social. Responsabilitat.
 • Accés a formació específica i posada en pràctica de coneixements, aptituds i habilitats personals.
 • Augment de la capacitat d’escolta activa.
 • Desenvolupament de les habilitats personals de paciència i capacitat de relació amb persones de col·lectius diferents.
 • Assoliment de competències d’autogestió, organitzatives, comunicatives i tècniques.
 • Augment de la capacitat d’autoconsciència dels processos vitals humans i les necessitats físiques i emocionals-afectives.
 • Coneixement dels programes socials.

IMPACTE EN LES FAMILIES DELS/LES RESIDENTS:

 • Augment de la interrelació familiar. Enriquiment de la relació pel fet de compartir les interaccions que sorgeixen amb les persones voluntàries.
 • Implicació indirecta en la validació de les seves persones grans. Foment de noves experiències.
 • Sentiment de satisfacció i visió positiva dels seus antecessors/es.

IMPACTE EN EL PERSONAL DEL CENTRE RESIDENCIAL

 • Augment de la capacitat de respectar i promocionar l’autodeterminació dels usuaris disminuint així els processos de curatela “paternalista” que es solen donar en els recintes institucionalitzats.
 • Consolidació del mètode ACP, Atenció Centrada en la Persona que les valida.
 • Col·laboració i participació en processos d’enriquiment i enfortiment de l’autoestima dels/les residents.
 • Implicació en projectes socials de manera indirecta i capacitat de ser focus expansor per provocar que altres persones esdevinguin voluntàries.

IMPACTE EN LA SOCIETAT:

 • Oportunitat de conèixer i mantenir la història d’una generació.
 • Possibilitat de participar de manera activa mitjançant el voluntariat.
 • Augment de la consciència social i de corresponsabilitat. Divulgació de les accions socials.

IMPULS QUE SERIA NECESSARI

3.350€

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Aquest impuls es destinarà a quatre àrees importants per poder dur a terme el projecte:

 • Comunicació i difusió del projecte.
 • Formació: material i sessions de formació per part de les persones organitzadores i professionals del teatre.
 • Gestió del projecte: presentacions, seguiment, valoració i avaluacions de les accions.
 • Representació de l’obra, organització del esdeveniment.

DATA D’INICI DEL PROJECTE

Març de 2020.

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 10€