Lolailo, atenent dones al carrer

4% aportat

TERRITORI: Barcelonès

CAUSA: Persones

 

Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS):

fi de la pobresa   Fi de la pobresa

fam zero   Fam zero

salut   Salut i benestar

igualtat de gènere   Igualtat de gènere

  Reducció de les desigualtats

ciutats i comunitats sostenibles   Ciutats i comunitats sostenibles

  Aliances per assolir els objectius

 

 • CERTIFICAT DE DONACIÓ:  NO emet certificat de donació.

 

 • PROJECTE AMB ACCIONS ACTIVES: Per les característiques d’ aquest projecte les organitzacions NO poden fer voluntariat o participar de manera activa en el desenvolupament i consecució de les accions. Consulta les opcions a hola@kunectors.com   

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte “Lolailo, atenent a carrer, una mirada feminista” és un projecte per donar reforç, suport i apoderament a totes les dones de l’ àrea metropolitana de Barcelona que estan en situació de carrer.

Ser dona i estar al carrer és una realitat especialment dura. S’ han de protegir doblement: per totes les raons d’ inseguretat que sorgeixen de la pròpia situació de sensellarisme i protegir-se de ser abusades pels propis homes en la mateixa situació. Les condicions de salubritat també són complexes i no és fàcil trobar espais que facilitin la higiene i el descans de manera segura.

La majoria han passat per situacions de violència, i tenen trencats els vincles amb la seva xarxa social. Així doncs, soles tenen molt mes complicat revertir la seva situació. 

Lolailo és una furgoneta que van donar a l’ entitat que porta a terme aquest projecte i que actualment s’ ha convertit en una de les  referents en educació dels drets de les dones i en sensibilització i defensa de la igualtat amb un enfocament metodològic feminista propi. En l’ equip d’ intervenció també inclouen dones que han sortit de la situació de carrer per facilitar tots el processos.

Aquesta proposta parteix de l’ atenció directa a carrer a traves de tres eixos d’ acció en els que es basen els principis de l’ associació: el feminisme, l’ acció comunitària i el dret a l’ habitatge. 

Necessitem el vostre suport per preparar i camperitzar la furgoneta Lolailo;  omplir-la de tots els estris i productes alimentaris i d’ higiene i així començar a oferir un servei de qualitat i al nivell que demanden les persones que estan en situació de carrer.

Lolailo, atenent al carrer, una mirada feminista pretén ser un punt d’ assistència i reforç itinerant per oferir disponibilitat , proximitat i confiança a les 130 dones que actualment hi ha detectades en situació de carrer a Barcelona i la seva àrea metropolitana i en deu punts d’ atenció diferents.  Tot amb l’ objectiu de poder establir vincles que apropin aquestes dones a altres projectes de l’ entitat i la seva comunitat o bé a altres recursos i que facilitin la seva sortida del carrer. 

Aquest projecte es l’ inici del vincle amb l’associació i desitjable primer pas, per desenvolupar una intervenció integral i transversal: impulsar el seu apoderament, vincular-les als recursos comunitaris i entorn per poder oferir-les una llar, feina i en definitiva retrobar-se amb elles mateixes

 

IMPACTES

La realització d’ aquest projecte genera com a mínim aquests :

IMPACTE EN LES 130 DONES QUE VIUEN ALS CARRERS DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA: 

 • Possibilitat d’ utilització voluntària d’ un recurs especialitzat que s’ apropa a elles
 • Capacitat de decidir sobre els seus propis processos vitals sentint-se acompanyades
 • Reducció de la institucionalització i d’ haver d’ identificar-se constantment
 • Reducció dels casos de violació i abús
 • Reducció de les malalties i trastorns mentals 
 • Reducció del risc d’ entrar en processos de drogoaddicció o prostitució
 • Augment de la possibilitat i capacitat de generar vincles 
 • Opció de formar part d’ una comunitat
 • Accés a espais segurs i de confiança de l’ entitat
 • Autogestió dels espais comunitaris
 • Accés a productes alimentaris
 • Augment de la higiene i obtenció de productes per mantenir-la.
 • Augment de la capacitat de decisió i responsabilitat sobre la pròpia salut reproductiva i sexual
 • Orientació professionalitzada a nivell administratiu i laboral
 • Augment de les opcions de trobar una llar 
 • Augment de les possibilitats de començar processos d’ inserció laboral
 • Apoderament personal

IMPACTE EN LES FAMÍLIES D’ AQUESTES DONES:

 • Reducció de l’ estrès emocional
 • Augment de les opcions de reagrupació familiar

IMPACTE EN ELS BARRIS:

 • Reducció  de la percepció d’ inseguretat
 • Augment de la implicació en accions comunitàries
 • Educació i sensibilització en les diverses realitats
 • Augment de la creació de respostes per dignificar la situació de les persones sense llar 

IMPACTE EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:

 • Obtenir dades reals sobre la situació de la dona al carrer 
 • Informació per poder donar respostes adaptades a les noves realitats i necessitats reals de la ciutat.  
 • Reducció del cost de la intervenció especialitzada
 • Augment de les derivacions de dones cap a altres recursos que en situació de carrer les dones desconeixen.
 • Augment de la seguretat als barris
 • Augment de la necessitat d’ establir recursos de salut públics, de qualitat i adaptats

IMPACTE EN L’ ENTORN SOCIAL:

 • Exemples de models d’ intervenció basats en el respecte i la igualtat
 • Visualització d’ accions pels Drets Humans
 • Augment de la implicació en projectes socials d’ impacte
 • Valoració de les accions socials i de les persones sensellar
 • Creació de possibilitats per la cessió d’ espais segurs

IMPACTE EN ALTRES ENTITATS SOCIALS:

 • Exemple i contrast de nou model d’ intervenció 
 • Desenvolupament de nous vincles i aliances
 • Detecció precoç dels casos i intervenció primerenca
 • Aplicació de la perspectiva feminista

 

IMPULS QUE SERIA NECESSARI

32.800€

 

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’ IMPULS

Aquest impuls es destinarà a camperitzar i preparar la furgoneta Lolailo, adquirir productes alimentaris, d’ higiene, menstruals i salut reproductiva.

En una segona fase, ja amb tots els recursos a punt, començar a donar suport i recursos a peu de carrer: fer un mapeig, detecció de persones i oferir-les una atenció de qualitat. 

Totes les accions s’ aniran comunicant mitjançant les xarxes socials Kunectors.

 

DATA D’ INICI DEL PROJECTE

Juliol 2021

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 30€