Empowerment horticola

0% aportat

TERRITORI: Martorell, Baix Llobregat

CAUSA: Persones

Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS):

Fam zero

 Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

  Acció pel clima

 Aliances per assolir els objectius

CERTIFICAT DE DONACIÓ: NO emet certificat de donació. Emet rebut

PROJECTE AMB ACCIONS ACTIVES: Si permet que organitzacions participin de manera activa en el desenvolupament i consecució del projecte. Consulta les opcions a hola@kunectors.com

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest és un projecte d’hort urbà conreat per persones socialment vulnerables o en situació d’exclusió social. “Empowerment horticola” es vol  dur a terme als horts urbans públics de l’Ajuntament de Martorell.

Les persones que participen directament en el manteniment de l’hort pertanyen a diferents entitats socials locals i tenen discapacitats físiques, intel·lectuals, trastorn mental o son socialment vulnerables: persones amb alguna problemàtica mental, drogodependents, discapacitat intel·lectual, gent gran en situació senil, jubilats i pensionistes, persones que utilitzen cadires de rodes i poden accedir a taules de cultiu, afectats d’Alzheimer . Una part del programa es reserva a entitats amb persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social.

Tots treballen amb el suport d’ educadors socials i altres professionals que s’encarreguen de la part agronòmica i tècnica dels conreus.

Els Horts Urbans tenen uns importants valors socials entre les persones que hi participen, ja que els permeten ocupar el seu temps, afavoreixen la creació d’un teixit de noves relacions i milloren la seva qualitat de vida mitjançant una activitat física molt positiva per a la seva salut. També tenen un alt valor ambiental per a la ciutat, ja que esdevenen nous espais verds públics en els quals l’horta és la protagonista.

L’excedent de productes de l’hort es porta a menjadors socials, al Banc d’Aliments, la Llar Àngel Guimerà, casa d’acollida per gent en llibertat després de complir condemna.

Entre els objectius del projecte hi ha l’apoderament de tots ells, mostrant a la societat les seves capacitats i fortaleses, així com llur aprenentatge en el conreu d’hortalisses i plantes, alhora que es contribueix al desenvolupament d’una ciutat més verda.

A més a més, també és un bon espai perquè els participants estableixin vincles socials i comunitaris, es considera que des del començament s’ha tractat d’una “oportunitat de creació i manteniment de l’espai públic que permetés la transformació del poble i originés un espai per compartir experiències i coneixements de manera intergeneracional“.

D’aquesta manera es persegueix que les persones que hi participen puguin potenciar els vincles socials i comunitaris a partir del treball cooperatiu i de metodologies de treball que desenvolupin valors, l’educació emocional, habilitats socials i interacció.

Els horts urbans són espais de cultiu a petita escala dins la ciutat, integrats paisatgísticament i socialment útils. És un mètode d’incorporació dels espais verds públics dins els espais urbans, que contribueix de diverses maneres a la millora de la salut, i per tant, a una major qualitat de vida de les persones usuàries.

IMPACTES

La realització d’aquest projecte genera aquests impactes:

IMPACTE EN USUARIS DE L’HORT:

 • Promou i facilita l’alimentació saludable.
 • Fomenten la socialització i la creació de xarxes de relacions socials, per això cal preveure un lloc amb ombra i bancs en el recinte dels horts urbans.
 • Contribueixen a augmentar l’activitat física regular.
 • Estimulen l’envelliment actiu.
 • Incrementen l’autonomia personal, l’autoestima i l’autoconfiança: Apoderament personal.
 • Ajuden a reduir l’estrès i permeten recobrar l’equilibri mental.
 • Afavoreixen el trencament del patró passiu (inactivitat, veure televisió, fumar…).

IMPACTE EN ENTITATS SOCIALS:

 • Desenvolupament i experiència en la coordinació i realització d’activitats comunitàries de valor social i de promoció de la salut.
 • Treball en xarxa i vinculació dels diferents grups de persones.

IMPACTE EN FAMILIARS DELS USUARIS DE L’HORT:

 • Millora de les relacions intrafamiliars degut a l’impacte terapèutic de l’activitat en els usuaris
 • Augment dels espais saludables per compartir.
 • Suport d’educadors especialitzats.

IMPACTE EN EL VEINAT:

 • Possibilitat d’accedir a l’activitat
 • Compartir i connectar socialment amb altres grups i persones que no coneixen: generació de nous vincles i xarxa
 • Augment del sentiment de satisfacció personal per la tasca feta i per col·laborar amb persones en situació de vulnerabilitat.

IMPACTE EN LA VILA DE MARTORELL:

 • Augment dels projectes conscients per la vinculació dels diferents grups de persones i la participació comunitària
 • Manteniment i aprofitament dels espais naturals locals
 • Disminució dels nivells de gasos contaminants.
 • Reducció de l’acumulació del calor.

IMPULS QUE SERIA NECESSARI

500€

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Aquest impuls es destinarà a la compra de l’adob, llavors i plantes, el lloguer de l’arada, la compra d’eines i la fiança per tenir durant 5 anys l’hort urbà públic.

DATA D’INICI DEL PROJECTE

Octubre de 2020.

 

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 10€