Art per créixer en valors

11% aportat

TERRITORI: Anoia

CAUSA: Educació

Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS):

Educació de qualitat

  Reducció de les desigualtats

 Aliances per assolir els objectius

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ:  NO , emet rebut

PROJECTE AMB ACCIONS ACTIVES: No permet  que organitzacions participin de manera activa, fent voluntariat, en el desenvolupament i consecució del projecte degut al protocol COVID-19. Consulta les opcions a hola@kunectors.com

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte vol ser un innovador programa d’ espai d’ARTS. Un espai de trobada i participació on infants, joves, gent gran i famílies puguin trobar-se i compartir i expressar a través del teatre, la música, la dansa i altres expressions artístiques.

Davant la situació sòcio-econòmica que s’està produint i les mesures de prevenció i protecció que s’han decretat, cal modificar les activitats que s’han realitzat fins ara  per donar resposta a l’impacte emocional que hagin pogut viure els infants, joves i adults: situacions de precarietat econòmica, addició a les xarxes, solitud, atur i altres qüestions de salut que s’hagin donat.

L’objectiu general és afavorir la convivència al municipi i aportar al municipi nous talents en diverses disciplines.

Les arts, la música, el teatre, la dansa treballades com eines per educar, obren les millors vies de comunicació entre les persones i l’entorn, afavorint de manera palesa el coneixement i valoració mutus, el respecte i la convivència, i el sentiment de pertinença a una societat que els reconeix.

La idea central del projecte és utilitzar el teatre i altres expressions artístiques com  eines educatives, que potencien la interacció entre les persones per afavorir el respecte i comprensió, millorar la convivència i dinamitzar la participació comunitària.

Es vol oferir aquestes activitats a 42 nens i les seves famílies, més altres persones del barri:

 • Taller de cant coral.
 • Taller de dansa i dansa creativa
 • Taller de teatre
 • Taller d’art urbà

 IMPACTES

La realització d’ aquest projecte genera com a mínim aquests impactes:

IMPACTE EN ELS 42 INFANTS I JOVES QUE REALITZIN LES ACTIVITATS:

 • Adquisició de nous coneixements artístics
 • Desenvolupament de la capacitat de treball en equip
 • Participació activa i inclusiva en activitats comunitàries
 • Augment de l’arrelament i sentiment de pertinença
 • Desenvolupament de la capacitat de crítica i de decisió.

IMPACTE EN LES FAMÍLIES DELS 42 JOVES:

 • Generació d’igualtat d’accés a activitats
 • Sentiment de pertinença al barri
 • Disminució de conductes discriminatòries o masclistes vers les oportunitats de les nenes i noies

IMPACTE EN L’ENTORN SOCIAL:

 • Oportunitat de desenvolupar més projectes de qualitat educativa al barri.
 • Disminució de conductes delictives juvenils.
 • Augment d’activitats inclusives per les famílies i comunitat

IMPACTE EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:

 • Augment de la qualitat de formació a nivell municipal
 • Disminució de grups de carrer que malmetin el mobiliari urbà
 • Projecció municipal amb el foment de projectes culturals

 

IMPULS QUE SERIA NECESSARI

6.750€

 

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Aquest impuls es destinarà a poder realitzar totes les activitats abans esmentades durant un any per a 42 joves usuaris i les seves famílies.

 • Adquisició de material per les diferents disciplines
 • Rehabilitació dels espais
 • Desenvolupament dels tallers

DATA D’ INICI DEL PROJECTE

Gener de 2021.

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 20€