DESPACHO scaled

Projecte +45. Persones de qualitat

0% aportat

TERRITORI: Barcelonès

CAUSA: Educació

Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS):

Educació de qualitat

  Reducció de les desigualtats

 Aliances per assolir els objectius

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ:  SI, emet certificat de donació

PROJECTE AMB ACCIONS ACTIVES: No permet  que organitzacions participin de manera activa, fent voluntariat, en el desenvolupament i consecució del projecte degut al protocol COVID-19. Consulta les opcions a hola@kunectors.com

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest és un projecte que té com a objectiu becar a professionals persones  amb més de 45 anys d’edat perquè es formin en un Programa específic  de Recerca de Feina i Transició Professional.  Un programa formatiu dissenyat amb motiu del context actual i previsions futures.

Tenir la oportunitat de realitzar aquest Programa de formació facilita a les persones que ara estan desocupades poder accedir de manera més fàcil al mercat laboral.

Aquest recurs formatiu té l’objectiu de facilitar als participants recursos i noves tècniques i enfocaments per afrontar entrevistes de treball i processos de selecció.

Hi ha un gran nombre de persones de més de 45 any, i amb famílies a càrrec, afectades per la recessió actual a causa de la pandèmia, no sols a nivell de salut, també a nivell laboral i econòmic. A data de febrer això ha tingut un greu impacte en el mercat laboral destruint ja més d’un milió de lloc de treball a Espanya.

Sense treball i en situació de crisi la Fundació que porta a terme aquest projecte se’ls vol ajudar amb recursos i eines que els permeti potenciar la seva empleabilitat i multiplicar així les seves possibilitats d’èxit en els processos de selecció i entrevistes de treball a les quals s’enfrontin.

Un altre objectiu d’aquest projecte és  lluitar de manera activa contra la Discriminació de les persones amb capacitats per Edat a l’Àmbit Professional, que s’ha accentuat amb la pandèmia i la crisi econòmica derivada i dotar a les persones d’apoderament personal. 

 IMPACTES

La realització d’aquest projecte genera com a mínim aquests impactes  (definir impactes segons els grups d’interès o stakeholders):

IMPACTE en les persones que rebran la beca:

  • Oportunitats d’inserció laboral real
  • Reduir la discriminació per edat
  • Suport personal emocional i potenciació de les habilitats de resiliència
  • Oportunitat de fer xarxa personal i conèixer altres persones
  • Adquisició de noves habilitats per adequar-se al mercat laboral
  • Poder tenir recursos propis per mantenir la seva família

IMPACTE en la societat:

  • Reducció de la taxa d’atur
  • Incorporació al mercat de treball de persones sèniors qualificades
  • Reducció del cost econòmic e prestacions econòmiques
  • Reducció de la discriminació per edat (edadisme)

IMPULS QUE SERIA NECESSARI

3.300€ és el mínim per encetar una nova edició del programa per 10  persones.

Pots becar una persona per 550€

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS RECURSOS DE L’IMPULS

Amb els diners recaptats es becarà a sèniors perquè cursin el Programa de Recerca de Feina i Transició Professional.

Amb aquest programa, els participants disposaran de recursos que els permetrà buscar treball de manera més consistent, així com aprendre les noves tècniques i enfocaments de les entrevistes de treball a les quals s’enfrontaran.

Gràcies a aquest programa de beques, combatem la discriminació per edat, que comença en els processos de selecció als quals cada vegada és més complicat optar a partir dels 45 anys.

DATA D’ INICI DEL PROJECTE

Març de 2021.

Quantitat per donar

Seleccioneu El Mètode De Pagament
Informació Personal

Termes

Donació Total: 20€